De Orgasmekloof: Een Stap naar Seksuele Gelijkheid

13 januari 2024

Seksualiteit is een belangrijk aspect van ons leven. Er bestaat echter nog steeds een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen als het gaat om seksueel genot. Deze ongelijkheid wordt vaak aangeduid als de "orgasmekloof". Waar komt die kloof vandaan, en wat kunnen we doen om deze kloof te overbruggen.


Wat is de orgasmekloof?

 De orgasmekloof verwijst naar het verschil in seksueel genot en orgasmes tussen (voornamelijk heteroseksuele) mannen en vrouwen. Studies tonen aan dat mannen over het algemeen vaker en gemakkelijker een orgasme bereiken dan vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat dit ook nog geldt voor jongeren. Jonge vrouwen komen veel minder vaak klaar dan jonge mannen. Dit kan leiden tot ontevredenheid en ongelijkheid in seksuele relaties.


Is de orgasmekloof bij alle soorten seks even groot?

Nee, de grootte van de orgasmekloof verschilt per soort seks. Bij penis-in-vagina seks is het verschil het grootst: 92% van de jonge mannen komt hierbij klaar, tegenover 36% van de jonge vrouwen. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien de clitoris zich niet in de vagina bevindt, en niet gestimuleerd wordt door alleen penis-vagina seks. Als dat niet bekend is, of geen aandacht aan besteed wordt, zal de rouw hierbij niet klaar komen.

Als de vingers of de tong gebruikt worden, wordt het orgasmeverschil tussen mannen en vrouwen kleiner: Orale seks zorgt bij 64% van de mannen voor een hoogtepunt, en bij 48 % van de vrouwen. 73 van de jonge mannen komt klaar als ze afgetrokken worden, en 52 van de jonge vrouwen bereikt een hoogtepunt door gevingerd te worden. 

Bij soloseks (masturberen) komt 91% van de jonge vrouwen klaar, en 96% van de jonge mannen.


Oorzaken van de orgasmekloof

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de orgasmekloof. Denk bijvoorbeeld aan sociale en culturele normen een grote rol kunnen spelen.. Historisch gezien is de focus vaak gelegd op mannelijk genot, terwijl vrouwelijk genot minder aandacht heeft gekregen. Dit heeft geleid tot een gebrek aan kennis en begrip over de seksuele behoeften van vrouwen. Slechts een heel klein percentage van de mensen (mannen en vrouwen!), weet dat de clitoris een orgaan van zo'n 10 cm is, waarvan alleen het voorste puntje, de glans clitoris, zichtbaar is.

Daarnaast kan een gebrek aan communicatie tussen partners ook bijdragen aan de orgasmekloof. Als je niet aan elkaar durft te zeggen wat je prettig vindt, wordt het heel lastig om verbetering aan te brengen. Nog altijd faken vrouwen een orgasme omdat ze denken dat het erbij hoort. Het taboe om gewoon te praten over seksualiteit bestaat nog altijd.

Ook  biologische factoren spelen een rol. Vrouwen hebben over het algemeen meer tijd en stimulatie nodig om een orgasme te bereiken dan mannen. Dit kan leiden tot ongelijkheid als er onvoldoende aandacht wordt besteed aan het plezier en de behoeften van vrouwen tijdens seksuele activiteiten.

Het overbruggen van de orgasmekloof

Om de orgasmekloof te overbruggen  is seksuele educatie nodig. Het is belangrijk dat zowel mannen als vrouwen leren over de anatomie en seksuele behoeften van vrouwen, en over het belang van wederzijds respect en communicatie in seksuele relaties.

Zeker zo belangrijk is om de culturele normen en attitudes rondom seksualiteit te veranderen. Het is belangrijk om vrouwelijk genot te normaliseren en te erkennen dat seksuele tevredenheid voor beide partners van belang is. Aandacht hiervoor in de media en in voorlichtingscampagnes kan enorm helpen

Op individueel niveau is het essentieel dat partners open en eerlijk met elkaar durven te communiceren over hun seksuele verlangens en behoeften: Wat wil je? Wat vind je fijn? Dit kan de basis leggen voor een bevredigende en gelijkwaardige seksuele relatie.

Conclusie 

De orgasmekloof is een reëel probleem dat seksuele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weerspiegelt.  Goede voorlichting en oprechte interesse in elkaars wensen en welbevinden kan hier een enorme verandering in teweeg brengen.