Page content

Trichomonas

Trichomonas is een SOA die wordt veroorzaakt door een parasiet.

Het komt veel voor, maar is meestal niet ernstig.

Vrouwen hebben vaker klachten dan mannen. Die klachten bestaan dan meestal uit meer afscheiding dan de vrouw van zichzelf gewend is. 

Hoe kan je trichomonas oplopen?

Trichomonas kun je oplopen door onbeschermd seksueel contact. Het wordt overgedragen door de slijmvliezen van vagina en penis, door sperma en door voorvocht.

Omdat het vaak helemaal geen klachten geeft, weten veel mensen niet dat ze met trichomonas rondlopen. 

Na hoeveel tijd kan je trichomonas aantonen ?

De ‘windowfase’ voor trichomonas is 3 weken. Dat houdt in dat je pas 3 weken na het seksuele contact, in de urine (mannen) of in een vaginale swab (vrouwen) de parasiet kunt aantonen.

Als je eerder test kan het zijn dat je wel trichomonas hebt opgelopen, maar dat het nog niet zichtbaar is.

Hoe kan je trichomonas behandelen?

Trichomonas is eenvoudig te behandelen met antibiotica. Het is belangrijk dat je sekspartners meebehandeld worden, omdat er anders weer herbesmetting plaats vindt.

Zoals gezegd is trichomonas niet ernstig, hoewel de klachten natuurlijk wel vervelend kunnen zijn.


Afspraak maken bij SoaZorg

    • Geen categorieën