Wereld Anticonceptie Dag

Sinds 2007 vindt elk jaar op 26 september de ‘Wereld Anticonceptie Dag’ plaats, op initiatief van internationale organisaties op het gebied van gezinsplanning.

 

Tijdens deze dag wordt het belang van anticonceptie vooral benadrukt om ongewenste zwangerschappen te voorkomen, en veilige seks te  promoten. Dat dit nodig is blijkt wel uit het feit dat ongeveer 85% van de tienerzwangerschappen ongepland blijkt te zijn, en dat jaarlijks miljoenen mensen besmet raken met SOA’ s, vaak omdat zij niet weten hoe zij zich moeten beschermen. Wereldwijd raken elke dag ongeveer 6000 jongeren besmet met HIV. In Nederland krijgen ongeveer 1000 mensen per jaar een positieve hiv-diagnose.

Dit jaar wordt vooral gepleit voor een betere toegang tot anticonceptiemiddelen.Begin jaren 70 pleitten de Dolle Mina’s met succes voor anticonceptie (de pil)  in het basispakket. In 2011 werd het daar met het argument dat anticonceptie niet ‘medisch noodzakelijk’ is, weer uitgehaald.Mensen tot 21 jaar krijgen het vergoed, maar het valt binnen het eigen risico. Meestal draai je dus toch zelf voor de kosten op. Anticonceptie is misschien niet medisch noodzakelijk, maar het heeft wel enorme maatschappelijke consequenties. 

Veilig vrijen om SOA’s te voorkomen doe je met een condoom. De pil en andere anticonceptiemiddelen beschermen tegen een zwangerschap, maar niet tegen een SOA.